Vatten & avloppsarbeten

Alla hus har vatten och avlopp, vare sig det gäller enskilda anläggningar eller kommunala så står vi redo för nya uppdrag. Det blir även vanligare att Gästrike Vatten anlägger nya kommunala system där fastighetsägaren måste ansluta sig, vi har utfört många nyanslutningar.

Vanligt är även att man måste anlägga ny enskild avloppsanläggning, exempelvis en trekammarbrunn med infiltration. Vi hjälper dig hela vägen med konsultation till färdigt system. Allt hos samma kontakt.
  • Trekammarbrunn med infiltration
  • Nyanslutning mot det kommunala systemet
  • Byte vatten & avloppsledningar
  • Fett & Oljeavskiljare

Kontakta oss

​​​​​​​Gävle Brovägen 17
802 93 Gävle

Hampus Molin
Telefon: 0730574664
Email: hampus@molinsentreprenad.se